Konštrukcia stolov je dôležitá najmä z hľadiska stability. Vo väčšine prípadov je vyrobená buď z ocele alebo hliníka, teda pevných a odolných materiálov. Okrem samotnej bočnej konštrukcie je potrebné si dávať pozor na všetky doplnkové veci typu poličky, háčiky a podstavce pre PC case aby neprekážali Vašim nohám a mali ste dostatočný priestor.

Dolná konštrukcia

Dolnú konštrukciu sme už spomínali v sekcii ergonómia konkrétne u nôh stola. V prípade dolnej konštrukcie ide iba o to, či preferujete stôl so spojnicou na ktorú si môžete nohy pohodlne položiť alebo naopak preferujete mať nohy v jednej pozícii na zemi.

Zadná konštrukcia

Čo sa týka zadnej konštrukcie, tu je potrebné zvážiť, či Vám prípadná spojnica na zadnej strane stola nebude prekážať. Nie je príjemné keď sa počas napínavého turnaja kopnete nohou do oceľovej tyče .... a najmä to dosť bolí :)

Bočná konštrukcia

Bočné konštrukcie mávajú tvary rôznych písmen a opäť záleží na konkrétnych výrobcoch ktoré konštrukcie uprednostňujú a sú tým známe ich herné stoly. Nižšie uvádzame prehľad tvarov bočných konštrukcií s niekoľkými príkladmi konkrétnych stolov.

Bočný tvar "U" - E-Blue EGT536
Bočný tvar "Z" - Ultradesk Racer, Ultradesk Space V2, Ultradesk Space XXL, Ultradesk Rocket
Bočný tvar "I" - E-Blue EGT004, E-Blue EGT574, Ultradesk Grand, Ultradesk Level, Ultradesk Frag
Bočný tvar "X" - tu rozlišujeme kompletnú konštrukciu "X" ako u stolov Genesis Holm 300 alebo konštrukciu "X" bez jednej hornej strany ako u stolov DXRACER GD/100, Ultradesk Invader a Marvo DE-03

Herný stôl E-Blue EGT536 - konštrukcia U
Herný stôl Ultradesk Racer - konštrukcia Z
Herný stôl E-Blue EGT004 - konštrukcia I
Herný stôl Marvo DE-03 - konštrukcia Xpul