Jednou z vlastností herných stolov ktorá zaručene pritiahne pozornosť je podsvietenie. Výrobcovia neustále vymýšľajú a upgradujú dizajny svojich produktov a tak sa môžete stretnúť nielen so stolmi s jednofarebným podsvietením, ale dokonca aj s podsvietením RGB.

RGB podsvietenie

Pred kúpou stola sa rozhodnite, či sa budete obzerať po stole s jednofarebným alebo RGB podsvietením. U herných stolov je RGB podsvietením označované podsvietenie niekoľkými prednastavenými farbami, ktoré môžu svietiť jednotlivo alebo sa vzájomne prelínať v rôznych efektoch. Neplatí tu, že si rovnako ako napr. u myši môžete navoliť vlastný odtieň farby cez software. Niektoré herné stoly u podsvietenia taktiež ponúkajú možnosť regulovať intenzitu jasu, čo je nepochybne výhoda. Pri výbere sa taktiež zamerajte na to, či je možné podsvietenie vypnúť.

Efekty RGB podsvietenia

Pri vymýšľaní efektov podsvietenia bývajú výrobcovia veľmi kreatívni :). Podsvietenie stolov môže blikať, pulzovať, farby sa môžu striedať v určitých časových cykloch či už kratších alebo rýchlejších, môže sa striedať len niekoľko vybratých farieb, môžete si zvoliť len jednu konkrétnu farbu atď. A do toho všetkého si môžete taktiež regulovať intenzitu jasu. Variant, ako si podsvietenie nastaviť je naozaj veľké množstvo.

Umiestnenie podsvietených prvkov

Veľmi dôležité je aj umiestnenie podsvietených prvkov. Určite dopredu viete kam si budete chcieť svoj herný stôl postaviť, takže nie je úplne najvhodnejšie si vybrať podsvietenie stola na zadnej strane dosky ak bude táto postavená u steny alebo stôl s podsvietenými bokmi, pokiaľ ho chcete umiestniť do rohu miestnosti. Každý výrobca stolov berie umiestnenie podsvietenia podľa seba. Bežne sa tak stretávate so stolmi ktoré majú podsvietený pásik okolo celého obvodu dosky (značka Marvo), stolmi s podsvietením v spodnej časti dosky (značka Genesis), stolmi s podsvietenými bočnými stranami (značka E-Blue) alebo stolmi s podsvietenými prvkami na bočnej strane dosky alebo nohách (značka Ultradesk).

Herný stôl Ultradesk racer
Herný stôl Marvo DE-03 PRO

Ovládánie podsvietenia - jas, efekty

U stolov s jednofarebným podsvietením väčšinou možnosť ovládať podsvietenie odpadá. Fungujú iba na princípe zapojíte – svieti / vypojíte – nesvieti. U farebného podsvietenia už je to ale iné. Väčšina stolov ponúka možnosť ovládať podsvietenie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača, na ktorom si zvolíte nielen farby podsvietenia, ale taktiež efekt a úroveň jasu. Obzvlášť ovládanie úrovne jasu je užitočná vlastnosť, pretože si môžete silu podsvietenia priebežne nastavovať podľa okolitých svetelných podmienok. Existujú taktiež herné stoly, ktoré umožňujú podsvietenie ovládať pomocou dotykového panelu umiestneného na doske.

Herný stôl E-Blue EGT536
Herný stôl Ultradesk space xxl

Napájanie podsvietenia

Pri rozhodovaní o umiestnení stola a výbere typu podsvietenia dajte pozor taktiež nato, akým spôsobom sa podsvietenie napája. Prvá možnosť je klasické pripojenie do elektrickej siete. V tomto prípade treba počítať s tým, že stôl by mal byť umiestnený blízko zásuvky. Stále častejšie už sa ale na trhu objavujú herné stoly, ktoré riešia napájanie podsvietenia cez USB. Stačí teda zapojiť do voľného USB portu v počítači alebo notebooku a Váš stôl môže začať svoju svetelnú show.